יום שני, 19 במרץ 2012

Success list

Every day good things happen. It is important to record what they are. Now there is the way each day write down what good happened to you. Then you can always remember how wonderful life can be.
כל יום דברים טובים קורים. חשוב לרשום מה הם. כעת יש את הדרך כל יום תרשום מה טוב קרה לך. ככה תוכל לזכור תמיד כמה החיים יפים יכולים להיות.
Not have any journal will "log diary". Write some good items that happened to you today is important. And some more writing down all day will accrue to you show how beautiful the world.
לא חייב שכל יומן יהיה "יומן". גם לרשום כמה פריטים טובים שקרו לך היום זה חשוב. וכמה שתרשום יותר כל יום יצטברו לך שתראה כמה העולם יפה.